DutchBlue winnaar “Energie meets the Arts”


Het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (bkkc) schreef een ideeënprijsvraag uit

voor verbeelding en verleiding in de energietransitie onder de noemer "Energy meets the arts".

Op 25 januari 2018 kreeg team Agterberg uit handen van de Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels de eerste prijs.

 

 

Uit het juryrapport:

"het plan is sterk en sympathiek, het sluit direct aan bij de actualiteit omdat er zoveel zonnevelden worden ontwikkeld. Dit idee is makkelijk te implementeren en bovendien kan hierin het DNA van de omgeving verwerkt worden.En daarmee kan het een directe verbinding aangaan met de omgeving, waardoor het draagvlak voor de energy transitie wordt vergroot. Kortom de (ver)beeldende "eigenheid" en het onderscheidend vermogen van het voorstel is bijzonder. Tevens is het idee goed en snel uitvoerbaar, het heeft heel specifiek met de energietransitie te maken en de impact van dit plan is -in potentie- groot. Op een sympathieke manier brengt team Agterberg het winnen van zonne-energie in beeld en voegen een nieuwe betekenis volle laag toe aan het landschap.

Daarnaast verdient het onderzoek naar verder opschaling aanbeveling, zodat het idee ook op andere plekken kan worden uitgerold"